EKP.png

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov
Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ponudnik (Strojna Maribor d.o.o.)
zbira od vas, ko opravite nakup v spletni trgovini.

Informacije o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni
zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Strojna Maribor d.o.o.
Linhartova ulica 1, 2000 Maribor
e-mail: info@strojna.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave
Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu in jih potrebuje za obdelavo in dostavo
naročila:
– Ime in priimek (fizične osebe) oz. podatki podjetja (pravne osebe)
– Naslov
– E-naslov
– Telefonska številka
– Davčna številka (pravne osebe)
Ponudnik te informacije posreduje tudi dostavnim službam, saj so potrebne za zaključek nakupa oz. dostave kupcu. Z
dostavimi službami ima ponudnik sklenjen aneks k pogodbi, o nerazkrivanju in skrbnim varovanju osebnih podatkov,
kot narekuje zakonodaja. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v
primeru izrecnega strinjanja s strani kupca. Ponudnik in dostavna služba lahko kupca kontaktira tudi preko telefona,
za dogovor o času dostave oz. morebitnimi nejasnostmi, ki se navezujejo na naročilo, saj za to obstaja zakoniti interes
popolne izvedbe postopka nakupa.
V kolikor želite prejemati vsebine ponudnika (ponudbe in akcijske ugodnosti), se morate prijaviti na spletni
www.trgovina.strojna.si z izpolnitvijo Kontaktnega obrazca. S prijavo in potrditvijo posredujete ponudniku naslednje
kontaktne podatke:
– Ime in priimek (fizične osebe) oz. podatki podjetja (pravne osebe)
– E-naslov
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih
podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za
zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Soglasje
Osebne podatke, ki nam jih posredujete z izpolnitvijo Kontaktnega obrazca oz. jih navedete ob naročilu v spletni
trgovini www.trgovina.strojna.si obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a)
Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili,
ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani www.trgovina.strojna.si ob nakupu v spletni
trgovini ali ob izpolnitvi kontaktnega obrazca kliknete »pošlji«/» kupite sedaj «. Svoje soglasje lahko kadarkoli
umaknete s poslanim obvestilom preko elektronske pošte na naslov: trgovina@strojna.si s pripisom »Odjava« . V
primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah ponudnika.
Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih
podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev
obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vpogled v vaše podatke lahko kadarkoli zahtevate preko
elektronske pošte na naslovu trgovina@strojna.si .
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na naše osebje za varstvo
podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: trgovina@strojna.si . Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v 30
dneh, kot je v skladu z GDPR. Pooblaščeno osebje za varstvo osebnih podatkov podjetja Strojna Maribor d.o.o., je dosegljiva pisno na naslovu:
Strojna Maribor d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, oziroma prek
elektronske pošte: trgovina@strojna.si.

Čas hrambe osebnih podatkov
Strojna Maribor d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za obdelavo spletnega naročila
oz. pošiljanja vsebin, na katere ste se prijavili ob izpolnitvi Kontaktnega obrazca. V primeru, da ne želite več prejemati
vsebin s strani ponudnika Strojna Maribor d.o.o. in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za
obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu blokirali in vaših podatkov več ne bomo
uporabljali za ta namen.
Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja
davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih
podatkov, Strojna maribor d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih
internetnih straneh. Kljub temu, pa se lahko karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da
ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o eventualnih
spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolične
in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo na
elektronski naslov: trgovina@strojna.si ali po klasični pošti na naslov:
Strojna Maribor d.o.o. , Linhartova ulica 11, 2000 Maribor
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo
obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se
morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Scroll to Top